Van harte welkom op de site van LAge Rug Support (LARS)

Hier kunt u meer informatie vinden over het onderzoek naar het ontwikkelen van een online keuzehulpmiddel LAge Rug Support (LARS) voor cliënten met langdurige lage rugpijn (> 12 weken).


Chronische lage rugpijn is wereldwijd een groot sociaal-maatschappelijk probleem waarbij diverse behandelvormen met wisselend succes worden ingezet. Eerder onderzoek laat zien dat het succes van fysiotherapiebehandelingen toeneemt, als er rekening wordt gehouden met individuele factoren zoals de duur en intensiteit van de klacht en de aanwezigheid van angst. Vooral als je deze factoren koppelt aan verschillende behandelstrategieën. Deze nieuwe kennis kan de fysiotherapeut en de cliënt met lage rugpijn helpen in het samen maken van een keuze voor de juiste fysiotherapeutische zorg. Daarmee wordt de kans van slagen van de behandeling groter.

logo

Wat is LARS?

LARS (LAge Rugpijn Support) is een digitale (keuze)hulpmiddel die helpt bij het kiezen van de behandeling die het best bij de cliënt past. LARS zet de kenmerken van elke behandeling op een rij en helpt de client bij het nadenken over wat voor hem belangrijk is. Zo kan de client zich goed voorbereiden op het gesprek bij de fysiotherapeut. Samen kiest de client uiteindelijk voor één van de behandelingen.

Doel

Het doel is om het keuzehulpmiddel ‘LAge Rug Support’ (LARS) te evalueren. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de eerste ervaringen van cliënten en fysiotherapeuten zijn op het gebied van bruikbaarheid en toepasbaarheid middels LARS.

In de periode vanaf april 2023 wordt LARS uitgezet in diverse fysiotherapie praktijken om vast te stellen wat de bruikbaarheid en toepasbaarheid is voor cliënten en fysiotherapeuten. LARS is een flexibele tool die kan worden aangepast met nieuwe informatie uit onderzoek en de dagelijkse praktijk, jullie inbreng is dus waardevol!

Meld je aan voor het project LAge Rug Support (LARS)!

LARS (LAge Rugpijn Support) is een digitale (keuze)hulp die helpt bij het kiezen van de behandeling die het best past bij een cliënt. LARS zet de kenmerken van elke behandeling op een rij en helpt de cliënt bij het nadenken over wat voor hem/haar belangrijk is. Zo kan een cliënt zich goed voorbereiden op het gesprek bij de fysiotherapeut. Samen met de fysiotherapeut kiest de cliënt uiteindelijk voor één van de behandelingen.

Scroll naar boven