Projectbeschrijving

LARS zal ontwikkeld worden via co-design groepen die bestaan uit cliënten, fysiotherapeuten, (ICT-) deskundigen en studenten. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een beproefde methode voor het ontwikkelen van eHealth: de CeHRes Roadmap. Samen met gebruikers worden de visies en voorkeuren over de factoren die het behandelsucces beïnvloeden bepaald. Zo wordt in co-creatie bepaald hoe LARS eruit moet zien om de tool bruikbaar en toepasbaar te maken in de praktijk.

Tot slot wordt er in een haalbaarheidsstudie gekeken of LARS ook echt bruikbaar is in de fysiotherapiepraktijk, hoe LARS wordt gebruikt, wat het oplevert voor de behandeling en wat er nodig is om LARS op grotere schaal te verspreiden. LARS is een flexibele tool die kan worden
aangepast met nieuwe informatie uit onderzoek en de dagelijkse praktijk.

Achtergrond

Chronische aspecifieke lage-rugpijn is een van de belangrijkste oorzaken waarbij beperkingen bij mensen ontstaat en daardoor minder in staat zijn om dagelijkse activiteiten, sport of werk uit te voeren. De verwachting is dat de prevalentie van chronische aspecifieke lage rugpijn de komende decennia zal toenemen. Chronische aspecifieke lage rugpijn wordt gekenmerkt door aanhoudende pijn en/of terugkerende pijn, periodes van pijn in de onderrug en soms ook in het been, langer dan 7 weken tot 3 maanden, met of zonder dominantie psychologische factoren.

Aanzienlijke onderzoeksinspanningen zijn besteed aan het ontwikkelen en evalueren van effectieve conservatieve behandelingen voor cliënten met subacute en chronische lage-rugpijn in gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT’s, effectstudies). Terwijl sommige cliënten  goed reageren op een behandeling, anderen ervaren nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid pijn, beperkingen en problemen tijdens het dagelijks leven en tijdens het werk. Geen enkele behandeling lijkt superieur. Deze teleurstellende resultaten worden verklaard, onder andere door de lage tot matige methodologische kwaliteit van RCT’s, de heterogeniteit van de geïncludeerde populaties en de niet aansluitende selectie van cliënten voor een specifiek type behandeling dat het beste past bij de kenmerken van de client.

Fysiotherapeuten als een van de zorgverleners, dienen cliënten te kunnen identificeren die het meeste baat zullen hebben bij een intensieve en tijdrovende behandeling en degenen die beter af zijn met een minder intensief programma, een afwachtend beleid of gebruikelijke zorg (bv. richtlijnen). Bovendien zou het kosten besparen en de belasting voor zowel de client als de samenleving verminderen als er meer cliënten correct zijn doorverwezen naar de behandeling die het best bij hen past (=zorg op maat).

‘’Gestratificeerde zorg op basis van prognostische factoren van een client met chronische lage rugpijn kan de behandeling meer afstemmen op de persoon’’

E-Health en samen beslissen

Tegenwoordig is gezondheidsinformatie overvloedig aanwezig, cliënten verwachten uitstekende zorg en zoeken naar meer informatie om zich te informeren. Wat nog belangrijker is, ze willen behandeld worden als individuen wiens kennis, waarden, voorkeuren, familie- en sociale omstandigheden als cruciaal worden erkend bij het beslissen hoe ze hun zorg willen hebben. Persoonsgerichte zorg houdt in dat cliënten als individu en als persoon worden behandeld als gelijkwaardige partners in het proces van klinisch redeneren en besluitvorming welke behandeling het beste past.

E-health biedt nieuwe mogelijkheden om besluitvorming tussen cliënten en fysiotherapeuten te bevorderen en de client beter te ondersteunen en te stimuleren tot zelfregie. Blended fysiotherapie, binnen het huidige project, is een combinatie van eerst een online keuzehulpmiddel LARS in te vullen die een persoonlijke behandeladvies aanreikt op basis van de client zijn eigenschappen van lage rugpijn en erna een face-to-face sessie met de fysiotherapeut om kennis, verwachtingen door te nemen om te komen tot een best passende behandelkeuze.

Keuzehulpmiddel LARS geeft de client de kans om kennis op te doen over aspecifieke lage rugpijn, inzicht te krijgen in zijn lage rugpijn kenmerken, welke behandeloptie het best bij de client past op basis van wetenschappelijke onderbouwing en om beter voorbereid het gesprek met zijn fysiotherapeut aan te gaan en samen tot een beslissing te komen welke behandeling wordt gestart.

Lars app

Financiering

ZonMw Paramedische Zorg, kennisvragen onderzoeksagenda Fysiotherapie

Scroll naar boven