Nieuwsbrief Mei 2024

 mei 2024
Beste collega’s,
 
Welkom bij de eerste nieuwsbrief van 2024 vanuit het project LAge Rug Support (LARS). We zijn blij om jullie op de hoogte te brengen van de voortgang van ons onderzoek en de activiteiten die hebben plaatsgevonden in de afgelopen periode. En wat 2024 nog in de planning heeft.

Eerste fase: Ontwerpfase 
In de eerste fase van ons onderzoek zijn we gestart vanuit een stevige wetenschappelijke basis en hebben we nauw samengewerkt met verschillende belanghebbenden. Dit omvatte cliënten met langdurige lage rugpijn (> 12 weken en/of meerdere keren rugpijn per jaar), fysiotherapeuten, UX-designers, programmeurs, studenten zorgtechnologie en fysiotherapie, en externe partijen die zich bezighouden met EHealth. Samen hebben we via co-creatie-oplossingen gezocht om te bepalen welke gebruikersvoorwaarden nodig zijn voor het ontwerpen van een keuzehulpmiddel, en op welke wijze we dit kunnen integreren in de fysiotherapiepraktijk. Door middel van diverse testen hebben we de technologie gevalideerd en verbeterd.

Tweede fase: Pilotstudie
In april 2023 hebben we de ‘kick-off’ gehad van de tweede fase van ons onderzoek. Hierbij hebben verschillende fysiotherapiepraktijken cliënten met langdurige lage rugpijn voor de pilotstudie geïncludeerd. Deze fase is nog steeds gaande en we zijn verheugd te melden dat zich meer fysiotherapiepraktijken bij ons hebben aangesloten. Het doel van deze fase is om te onderzoeken hoe de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de app LARS worden ervaren door zowel cliënten als fysiotherapeuten.

Hoe verder?
We blijven ons inzetten voor het succes van ons onderzoek en het ontwikkelen van een efficiënt keuzehulpmiddel voor cliënten met langdurige lage rugpijn. De feedback die we ontvangen tijdens de pilotstudie zal worden gebruikt om de app verder te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van gebruikers.

We willen alle deelnemers en betrokkenen bedanken voor hun waardevolle bijdrage aan dit project. Samen werken we aan een betere toekomst voor mensen met langdurige lage rugpijn.

Met vriendelijke groet,
Het LARS-team                      
Fase 2: pilotstudie project LARS


Chronische lage rugpijn vormt een aanzienlijke last voor de gezondheidszorg (Nicol et al., 2023). In de fysiotherapie worden verschillende behandelingen toegepast met variërende resultaten (Nicol et al., 2023). Om consistente zorg te kunnen bieden, is er behoefte aan meer hulpmiddelen (Oh et al., 2005). Het huidige onderzoek richt zich op de ervaringen, wensen en behoeftes van fysiotherapeuten en cliënten naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van het keuzehulpmiddel ‘LARS’. 
Het huidige onderzoek is een mixed methode studie. De kwalitatieve data werden verzameld door individuele semigestructureerde interviews. De kwantitatieve data werden verzameld met de System Usability Scale (SUS) en de Intrinsic Motivation Inventory (IMI).

De studie loopt momenteel nog, maar hier 2 citaten van deelnemende cliënten die LARS hebben gebruikt. 

‘’ Ik vind LARS wel waardevol en zou het een 9 geven. Ik vind het als patiënt belangrijk dat ik actief kan meedenken en dat ik mij voor de intake al kan inlezen.’’ 

‘’Ik ervaarde meer zeggenschap in het komen tot een behandelplan. Ik werd meer betrokken bij de keuze tot de behandeling.’’ 

Een collega fysiotherapeut geeft aan in het gesprek: ‘’Ik denk dat LARS een aanvulling kan zijn. Ik kan mij niet voorstellen dat er collega’s zijn die daar niet mee zouden willen werken. Het is ook niet zo super ingewikkeld. Het is niet dat je heel veel tijd aan kwijt bent. ‘’

Het is geweldig om een diversiteit aan gegevens te verkrijgen vanuit de cliënten en fysiotherapeuten over de functionaliteit van de applicatie, de taal, hoe navigeert de applicatie je door LARS, efficiëntie als laadtijd, taken die je uitvoert, afstemming van de inhoud op de verwachtingen van de cliënt en fysiotherapeut, invloed van de applicatie binnen het eerste gesprek tussen fysiotherapeut en cliënt in de keuze van therapie enz.  
Deze diverse verzameling van gegevens biedt inzicht in de gebruikerservaring en helpt bij het identificeren van verbeterpunten voor de applicatie. Deze verbeterpunten worden dan in het najaar nog verwerkt en uiteindelijk gepresenteerd bij het symposium in oktober 2024. 

Even voorstellen – projectleden team LARS

In de vorige nieuwsbrieven zijn Karin Verkerk, Teuntje Schaefers, Jelle Rijpkema en Ester Bartels voorgesteld en deze keer onze 2 lectoren.
AnneLoes van Staa
AnneLoes is verpleegkundige en studeerde Geneeskunde en Culturele Antropologie en is al twintig jaar lector Transities in Zorg aan Hogeschool Rotterdam. Daarnaast heeft ze een aanstelling bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Sinds kort is zij ook Medical Delta lector. 
AnneLoes is betrokken bij drie onderzoekslijnen. De eerste gaat over jongeren met chronische aandoeningen die de overstap maken naar volwassenheid en daarmee naar de zorg voor volwassenen. Anneloes werkt daarin samen in het Medical Delta programma Healthy Society over levensloopzorg. De tweede onderzoekslijn gaat over persoonsgerichte zorg, ondersteuning van zelfmanagement en eigen regie. Welke ondersteuningen kunnen zorgprofessionals daarbij bieden? Hier werkt AnneLoes aan binnen het Medical Delta programma Vitale Delta. 
Binnen het project LARS is Anneloes mede-aanvrager en project manager.Anita Cremers
Anita Cremers is sinds 2010 verbonden aan het lectoraat Co-Design als bijzonder lector ‘Multimodal user interface design’. Haar expertise ligt op het gebied van mens-computer interactie, met een focus op het ontwerpen van technologieën die de zelfredzaamheid van kwetsbare doelgroepen ondersteunen. Ze heeft gewerkt aan tal van RAAK-projecten, voornamelijk binnen het domein van de zorg. Sinds 2000 is ze werkzaam als onderzoeker bij TNO, waar ze heeft deelgenomen aan diverse Nederlandse en EU-projecten gericht op het ontwerpen van mens-computer interactie en het betrekken van eindgebruikers bij het ontwikkelproces van technologie.
Haar uitdaging ligt in het ontwerpen van technologieën die zorgen voor een optimale gebruikservaring voor deze gebruikersgroepen. Binnen het project LARS ondersteunt ze het team met haar expertise om het gebruik van de applicatie LARS te optimaliseren.
Arthur van der Molen
(23 februari 1956- 22 januari 2024)

Met diepe droefheid delen we het nieuws dat ons geliefde teamlid, Arthur, na een plotseling en kort ziekbed op maandag 22 januari is overleden. Dit verlies heeft ons allemaal diep geraakt en er heerst nog steeds een gevoel van ongeloof en verdriet. Tegelijkertijd koesteren we de herinneringen aan de waardevolle tijd die we samen met hem hebben doorgebracht, en zijn we trots op wat we samen hebben bereikt tijdens ons avontuur met LARS.Arthur was een onmisbare schakel binnen ons team en vervulde verschillende rollen met een unieke mix van vaardigheden en persoonlijkheid. Als programmeur heeft hij met zijn expertise en toewijding de LARS-applicatie opgebouwd met behulp van Mendix. Zijn kritische houding en voortdurende streven naar verbetering hebben ons project veel gebracht, en zijn vermogen om samen te werken en anderen te inspireren was bewonderenswaardig.Naast zijn professionele bijdrage was Arthur ook een gewaardeerde collega en vriend geworden. Zijn openheid, vriendelijkheid en bereidheid om anderen te helpen zullen altijd in onze herinneringen blijven. We koesteren de gezellige gesprekken over diverse onderwerpen, variërend van vakanties en koken tot zijn rijke werkervaring en maatschappelijke actualiteiten. Zijn aanwezigheid bracht vreugde en inspiratie in onze teambijeenkomsten en we zullen zijn opgewekte karakter en levendige geest enorm missen. Marleen Goumans, onze directeur en lector bij Kenniscentrum Zorginnovatie heeft een mooi stuk geplaatst in ons schoolblad profielen: Gedreven en ideeënrijke docent Arthur van der Molen overleden – Profielen (hr.nl)

Studenten activiteiten


Sinds de start van deze studie in oktober 2022 zijn er verschillende studenten betrokken geweest bij het LARS-project.
De afgelopen periode zijn dit Ismaël Woudt (student commerciële economie HR) en Jasmijn van Toledo  en Mack Bron (namens Minor Wetenschap en Gezondheidszorg, opleiding fysiotherapie) geweest.
Ismaël Woudt

Ismael heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan het opstellen van een gedegen businessplan voor de LARS-applicatie. Dit plan omvatte verschillende belangrijke stappen, waaronder deskresearch, interviews met diverse belanghebbenden, het bepalen van de markt en het vormgeven van het financiële plan. Door deskresearch uit te voeren heeft Ismael relevante informatie verzameld over de markt, potentiële gebruikers en trends in de gezondheidszorg.

Deze informatie heeft hem geholpen om een goed beeld te krijgen van de kansen en uitdagingen die zich voordoen op het gebied van digitale gezondheid en de specifieke behoeften van gebruikers van de LARS-applicatie. Daarnaast heeft Ismael interviews gehouden met diverse belanghebbenden, waaronder fysiotherapeuten, cliënten, potentiële investeerders en andere experts in het veld. Deze gesprekken hebben hem waardevolle inzichten opgeleverd over de behoeften en verwachtingen van gebruikers, de mogelijke toegevoegde waarde van de applicatie en eventuele obstakels die overwonnen moeten worden.
Kortom, Ismael heeft zich toegewijd aan het ontwikkelen van een uitgebreid businessplan dat als leidraad zal dienen voor het succesvol lanceren en laten groeien van de LARS-applicatie in de markt. Ismaël is recentelijk afgestudeerd aan zijn opleiding commerciële economie. 

Conect met Ismael via LinkedIn 

Mack Bron en Jasmijn van Toledo
Mack en Jasmijn hebben zich via de minor Wetenschap en Gezondheidszorg verdiept in de ‘mixed method’ onderzoek die is toegepast binnen onze pilotstudie. Als eerste stap hebben ze meerdere fysiotherapie praktijken benaderd om deel te nemen aan de pilotstudie van LARS. Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in de gebruiksvriendelijkheid en toepassing van de LARS-applicatie binnen de eerstelijns fysiotherapiepraktijk.
Door gegevens te verzamelen uit de LARS-applicatie en door middel van diverse interviews met cliënten met langdurige lage rugpijn en deelnemende fysiotherapeuten, hebben Mack en Jasmijn de eerste resultaten van deze studie opgesteld. Ze hebben gekeken naar de ervaringen van zowel cliënten als fysiotherapeuten met betrekking tot het gebruik van de applicatie, de bruikbaarheid ervan in de praktijk en eventuele verbeterpunten die naar voren kwamen tijdens het onderzoek.
De inzichten die Mack en Jasmijn hebben opgedaan, zullen waardevol zijn voor het vervolg van de pilotstudie en kunnen helpen bij het optimaliseren van de LARS-applicatie voor gebruik in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk.  Mack en Jasmijn zijn nu bezig met hun afstudeerfase.

Conect met Mack via LinkedIn
Conect met Jasmijn via LinkedIn

Agenda

1.    Pilot studie loopt momenteel nog tot zeker na de zomer:
a.    We kunnen nog fysiotherapie praktijken gebruiken, er is een kleine vergoeding voor de fysiotherapeut en deelnemende client.

Aanmelden: Pilot – Hogeschool Rotterdam

2.    Binnen de applicatie LARS bevind zich een educatieve korte film, deze wordt nu in samenwerking met bedrijf ‘bord & stift’ aangepast en we verwachten begin mei 2024 deze te presenteren. 

Bekijk voorbeelden: Jouw verhaal helder verbeeld | Bord&Stift (bordenstift.nl)

3.    Tweede symposium ‘’ van prototype naar praktijk’’ vind plaats in de maand oktober 2024.

Contact
Indien u vragen heeft over de inhoud van het project kunt u dit mailen naar Karin Verkerk: k.verkerk@hr.nl.Stuur deze e-mail gerust door naar andere geïnteresseerden. Stuur een mail >

Wilt u zich aanmelden voor de pilotstudie?
> Klik hier 

Meer weten over dit project? Bekijk de website.
> Klik hier 

De projectgroep bestaat uit:
AnneLoes van Staa, Anita Cremers, Karin Verkerk, Jelle Rijpkema, Ester Bartels, Arthur van de Molen en Teuntje Schaefers.

Ondersteunt door studente Jasmijn Kramer (opleiding: Technische Informatica) en Daria Umrykhina

De stuurgroep bestaat uit:
Annelies Pool, Henri Kiers, Martijn Heymans, Raymond Ostelo, Leen Voogt en Jan Pons.                                
               

Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Zorginnovatie
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam
010 – 794 53 42
kenniscentrumzorginnovatie@hr.nl
Volg ons:  U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: k.verkerk@hr.nl
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2024 Hogeschool Rotterdam.
Scroll naar boven